Vzdelanie

Vysoká škola potravinárskej chémie a technológií - v Bulharsku 1978 - 1983

Skúšky pre zápis do zoznamu súdnych tlmočníkov - september 1983

Školenie o novom zákone 382/2004 Z. z. - október 2004

Skúška z odborného právneho minima - október 2006 (absolvovaná na Bratislavskej vysokej škole práva)

Odborná jazyková skúška prekladateža pre jazyk bulharský - august 2007

Odborná jazyková skúška tlmočníka pre jazyk bulharský - august 2007 (absolvované na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach)