Poistenie

Ing. Dagmar Kusendová má trvalá poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.
Spokojní zákazníci sa stále vracajú, za čo hovoria aj samotné Referencie.